سی تی اسکن چیست

سی تی اسکن یک نوع رادیولوژی است که در 5 تا 20 دقیقه انجام می‌گیرد و هیچ دردی ندارد. این نوع رادیولوژی از اشعه‌ی ایکس و کامپیوتر بهره می‌گیرد تا نمایی 360 درجه و مقطعی از بدن به دست بیاورد. سی تی قادر است در آن واحد از استخوان، بافت‌های نرم و رگ‌های خونی عکسبرداری کند. عکس‌های سی تی اسکن جزئیات ساختار‌های استخوانی یا آسیب‌ها را در اختیار متخصص رادیولوژی قرار می‌دهد و به تشخیص مسائل مربوط به سینه و ریه‌ها و سرطان کمک می‌کند.
دستگاه‌ سی تی اسکن دارای یک مجرا است که از جلو به عقب باریک می‌شود و به ندرت باعث ترس یا اضطراب بیمار می‌شود. فردی که بدن بزرگی دارد ممکن است در دهانه‌ی دستگاه سی تی اسکن جا نشود و میز متحرک آن هم ممکن است محدودیت وزنی داشته باشد. سی تی اسکن با این که مثل رادیولوژی هیچ دردی ندارد اما بیمار ناچار است در معرض اشعه قرار گیرد. سی تی اسکن عموما برای خانم‌های باردار و بچه‌ها توصیه نمی‌شود مگر این‌که ضروری باشد.
چاپ سی دی سی تی  اسکن به کلیشه و فیلم