روش تصویربرداری MRI به چه صورت است؟
در این بخش، در مورد MRI کاملترین و جامع ترین مطلب را می توانید مطالعه کنید. ام آر آی (MRI) یک انقلاب بزرگ و تحولی عظیم در قرن حاضر است. مجموعه ای از دانشمندان از سقراط، خوارزمی و خیام تا دامادین، لوتربر و مانسفیلد در ایجاد این فن آوری به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش داشته اند. با عمری در حدود سه دهه، MRI توانایی تشخیص شگرفی را ارائه داده است که بسیار فراتر سایر روش های تصویر برداری است. استفاده نکردن از پرتوهای یونیزان تصویرگیری از مقاطع مختلف (ساژیتال، کرونال، اگزیال و مایل) و تصویر برداری غیر تهاجمی از شبکه عروقی بدن نمونه هایی از توانایی های عظیم این روش تصویر برداری است.

تبدیل سی دی ام آر آی به کلیشه ، چاپ سی دی ام آر آی به فیلم و کلیشه ،تبدیل سی دی ام آر آی به عکس

سندرم مشترک Facet یک وضعیت آرتروز مانند ستون فقرات است که می تواند منبع قابل توجهی از درد پشت و گردن باشد. این ناشی از تغییرات دژنراتیو در مفاصل بین استخوان های ستون فقرات است. غضروف درون مفصل فتق ممکن است باعث فروپاشی و فروکش شود و سیگنال های درد را در انتهای عصب های مجاور ایجاد کند. داروها، فیزیوتراپی، تزریق مفصلی، بلوک های عصبی، و عصب می تواند برای مدیریت علائم استفاده شود

تبدیل سی دی ام آر آی به عکس ،فیلم، کلیشه با بهترین کیفیت